Actueel
Corona

‘Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.'

Filippenzen 4:13

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''