Actueel
Corona

‘Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.'

Filippenzen 4:13

Broers en zussen in Christus,

Op dit moment gelden er in de Sijpekerk geen beperkende maatregelen meer. 

Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid vinden we belangrijk. Daarom zal in de Sijpekerk net als in eerdere perioden het zijvak gelegen aan de kant van de Nieuw-Loosdrechtsedijk gereserveerd worden voor gemeenteleden die gebruik willen maken van de 1.5 mtr afstand. (d.w.z. twee stoelen tussenruimte)

We vragen iedereen dringend dit respecteren. 

Namens de kerkenraad,

Anneke van Henten

Scriba

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''