Actueel
Corona

‘Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.'

Filippenzen 4:13

Op dit moment zijn er geen maatregelen. Wanneer beschermende of beperkende maatregelen noodzakelijk blijken zal de kerkenraad u daar via de verschillende kanalen van op de hoogte stellen en leest u dat uiteraard ook hier.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''