Actueel
Versoepeling rondom corona

‘Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.'

Filippenzen 4:13

Met ingang van zaterdag 25 september is de 1.5 mtr afstand regel opgeheven. Daarvoor in de plaats, is bij het bezoek aan bijv. theater, bioscoop of een horecagelegenheid de coronacheck nodig.

De kerkenraad heeft mede op advies van het CIO en de PKN besloten in de Sijpekerk de 1.5 mtr maatregel af te schaffen. Wel vragen we de kerkgangers min of meer afstand te houden wanneer dit mogelijk is.

Wij vragen niet naar een bewijs van inenting, genezing of negatieve test. Ook in onze gemeente zijn er kerkgangers met een kwetsbare gezondheid en daarom is het goed om de grenzen niet op te zoeken.

Voor diegenen die nog graag op afstand plaats van anderen willen nemen is er de mogelijkheid om in de zijbeuk aan de “dijkzijde” om met twee stoelen ruimte te gaan zitten. Hiervoor is ruimte genoeg. 

Wanneer u zit vragen we van u om ook te blijven zitten. Onnodige bewegingen willen we zoveel mogelijk vermijden.

Bij de het verlaten van de kerk zijn er twee deuren geopend. Geef elkaar de ruimte en wacht zo nodig met naar buiten gaan.

Vanaf heden is het niet meer nodig dat u zich aanmeldt. 

Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht, maar het staat u vrij dit alsnog te doen.

Tenslotte blijven de basisregels nog altijd belangrijk:

  • Was vaak en goed de handen.
  • Geef elkaar de nodige ruimte.
  • Klachten? Blijft thuis en laat u testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
  •  

Heeft u vragen rondom de corona versoepelingen dan kunt mailen met Anneke van Henten, scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''