Actueel
Beroepingswerk

Aan God de eer

Op 17 juni heeft onze gemeente een beroep uitgebracht op ds. F. A. J. Heikoop uit Harmelen. 

We hebben elkaar een beetje leren kennen tijdens twee ontmoetingsmomenten. op donderdag 23 juni kwam ds. Heikoop met zijn vrouw naar Loosdrecht en op zondag 26 juni ging ds. Heikoop voor in de ochtenddienst. Voor beide ontmoetingsmomenten zijn we erg dankbaar. Fijne ontspannen gesprekken. Het leek goed te ‘machten’. 

De kerkenraad heeft dan ook met grote dankbaar het bericht verwelkomt dat ds. Heikoop het beroep heeft aangenomen en naar wij hopen met zijn gezin naar Loosdrecht zal komen. Wanneer dat zal zijn is op dit moment nog niet bekend. U hoort hier later meer over.

De beroepingscommissie schreef eerder dat zij vol vertrouwen dat God ons leidt en vol hoop dat Hij antwoord zal geven op ons verlangen.  Dat heeft Hij gedaan en daar zijn we dankbaar voor.

De beroepingscommissie heeft heel veel werk verzet. Daar willen we hun op voorhand al voor bedanken. Het is goed om te beseffen dat het een grote verantwoording is maar in gebed hebben zij om Gods hulp gevraagd. God heeft verhoord.

‘Zie, God is mijn helper,

de Heer is het die mijn leven draagt.’

Psalm 54:6

‘Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.’

Efeziërs 6: 10

Heb je andere vragen, dan weet de scriba de weg: scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''