Actueel
Beroepingswerk

Aan God de eer

Op zondag 30 oktober 2022 is ds. F.A.J. Heikoop in de morgendienst aan onze gemeente verbonden.  In de middagdienst, heeft ds. Heikooop zijn intrede gedaan in de Sijpekerk. We kijken met dankbaarheid terug op een gezegende zondag. In juni 2022 werd hij door onze gemeente beroepen vanuit Harmelen. We zijn dankbaar en blij dat God heeft bewerkt dat de lege plaats in de Hervormde Gemeente Loosdrecht werd ingevuld.

Op dit moment is er geen vacature voor een voorganger en is er ook geen beroepingswerk.

Psalm 25

God is goed, Hij is waarachtig

en gaat zijn getrouwen voor,

 

 

‘Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.’

Efeziërs 6: 10

Heb je vragen, dan weet de scriba de weg: scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''