Actueel
Beroepingswerk

….en weer door!

Op 26 januari heeft onze gemeente een beroep uitgebracht op ds. De Wit, waarvoor hij helaas heeft moeten bedanken. God heeft hem elders nodig.

Ook al was de ‘match’ in onze ogen onmiskenbaar en de kennismaking goed en zeer plezierig, ds. De Wit voelde zich geroepen naar Rotterdam-Kralingen en voor onze gemeente heeft God een ander plan. Wie?, hoe? en wanneer? blijven nog even onbeantwoord. Maar dat onze Hemelse Vader met ons meegaat in de zoektocht naar ‘het antwoord’ op die vragen is een zekerheid.

Laten wij ons verlangen ook blijven noemen in onze gebeden!

 

De beroepingscommissie kijkt dankbaar terug op het proces dat tot het beroepen van ds. De Wit heeft geleid. Wij wensen dat ds. De Wit en zijn nieuwe gemeente elkaar tot zegen mogen zijn en het beste bij elkaar naar boven mogen halen. Ook wensen wij de dominee en zijn gezin Gods onmisbare zegen bij het afscheid nemen, de start en alle bijkomende uitdagingen!

 

Voor de beroepingscommissie betekent het dat wij ons werk weer mogen hervatten.

En nee, we hoeven niet helemaal opnieuw te beginnen, maar we hebben wel even pas op de plaats gemaakt om met een frisse blik naar onze lijst met mogelijke nieuwe predikanten te kijken.

 

Er gebeurt veel in het kerkelijk landschap, het beroepingswerk is op z’n minst ‘dynamisch’ te noemen. We hebben al weer een aantal vergaderingen achter de rug waarin wij ons weer hebben mogen herpakken. Want in een half jaar tijd gebeurt veel…. maar wij zijn weer ‘up to speed’.

 

Vol vertrouwen dat God ons leidt en vol hoop dat Hij antwoord zal geven op ons verlangen, zetten wij de schouders eronder, leggen wij ons oor te luisteren (nou ja…., ook met behulp van alle moderne techniek, natuurlijk….) en houden we alles nauwlettend in de gaten.

 

Wil jij het beroepingswerk alsjeblieft aan God voorleggen in je gebed. En denk daarbij ook aan de kerkenraad, ds. Van Duinen en Marcelle van Schoonhoven en het werk dat hun te doen staat!

Veel van ons werk als beroepingscommissie vindt achter de schermen plaats, maar bij nieuwe ontwikkelingen houden wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte. En mochten er vragen of aanbevelingen zijn, stuur dan gerust een mailtje naar beroepinscommissie@sijpekerk.nl

 

‘Zie, God is mijn helper,

de Heer is het die mijn leven draagt.’

Psalm 54:6

‘Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.’

Efeziërs 6: 10

Heb je andere vragen, dan weet de scriba de weg: scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''