Kindertijd

Mijn geloof is begonnen tijdens de basisschool, toen nog lagere school. Ik woonde op Curaçao. Daar ben ik gedoopt in de Fortkerk in Willemstad. De leerkracht van school vertelde veel uit de Bijbel en ik raakte geïnteresseerd. Van huis uit is dit niet zo meegegeven. Ik kom wel uit een hervormde familie. Er werd gebeden maar we waren geen kerkgangers. Ik dacht er vaak over na en toen ik ongeveer 8 jaar was, viel ik op het strand in slaap. Ik werd wakker en voelde me omringd door een ongekend geluksgevoel. Het stond vast voor mij dat God heel dichtbij was en met mij meeging. In die tijd werd mijn hond aangereden. In mijn kinderlijk geloof bad ik en de hond is beter geworden. In die tijd gingen we naar Nederland en ik bezocht de School met de Bijbel in Oud-Loosdrecht. Ook volgde ik catechese. Uit mijn schooltijd is het lied ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ mij altijd bijgebleven.

Aangeraakt

Het geloof, dat als geluksgevoel bij mij kwam, heeft mij nooit verlaten. Ik was aangeraakt en het is gebleven tot nu toe. Mijn geloof is wel een kinderlijk geloof. Ik heb het altijd opgezocht, voelde me altijd aangetrokken tot het geloof. Dat zoeken leidde ook tot een studie later. Ik ben op een gegeven moment een opleiding gaan volgen, een hbo-opleiding Cultuur en Levensbeschouwing. De leraar zei dat elke waarheid subjectief is. Je komt bij deze opleiding niet om je geloof te verdiepen maar om het te verbreden. De opleiding gaf inzicht in hoe de religies zijn ontstaan. Het heeft mij niet aan het wankelen gebracht maar bracht mij veel. Het heeft mij een pad gegeven dat bij mij hoort. De Bijbel is mijn leidraad. Ik heb later nog de Alpha-cursus gevolgd en ben actief in de christelijke politiek.

Favoriet lied

Ik zie God als drie in één: Vader, Zoon en Heilige Geest. Engelen zeggen mij echter niets. Dat zie ik meer als katholiek. Daarin merk ik dat mijn oorsprong hervormd is. Ik ben snel ontroerd van mooie gezangen maar het evangelische lied van Josh Groban, ‘You raise me up’, vind ik het allermooist.

God draagt je. Je moet er wel voor openstaan, niet sceptisch daarin zijn.

Verantwoording

Nee, nooit ben ik mijn geloof kwijt geweest. Het vergezelt mij. Zoals het gedicht van de voetstappen in het zand. God draagt je. Je moet er wel voor openstaan, niet sceptisch daarin zijn. In de keuzes die je maakt, bewust van je eigen verantwoording. De essentie van het christelijk geloof is denk ik omzien naar elkaar. Dit uitdragen en zoals Jezus, God zei: “Heb je naasten lief als jezelf en God boven alles.”

Verbinding zoeken

Je kunt nu niet zoals voorheen bij elkaar komen. Ik vind het belangrijk om in een gemeenschap, en dus ook in een geloofsgemeenschap, met gelijkgestemden te praten. Dat moet in deze tijd op een creatieve manier. Zoek elkaar toch op. Je kunt kijken wie er bij jou in de buurt woont. Ga bij en met iemand eten en voer een gesprek over je geloof, zoek de verbinding. Of nodig een paar mensen van buiten de kerk uit en ga met elkaar in gesprek tijdens een maaltijd. Praat met elkaar over het geloof, over wat je verbindt. Voor nu, en straks als er weer meer mag. Vooral in kleine groepen. Houd elkaar vast!

Last modified: 7 april 2021