Q: Waarom is deze rubriek begonnen?

A: Aan het begin van de eerste lockdown hebben een aantal gemeenteleden gebrainstormd over hoe we ons in deze tijd van beperkingen toch met elkaar verbonden kunnen blijven voelen. Zo ontstond het idee om gemeenteleden te interviewen op basis van één kernvraag. Dit idee is overigens niet nieuw, maar ‘geleend’ – beter goed gejat, dan slecht bedacht…

Q: Wat is het nut van deze interviews?

A: Elkaar beter leren kennen rondom Diegene die ons samenbindt. Gemeenteleden vertellen over wat Jezus voor hen betekent. Ook is er ruimte om te vertellen over hoe zij hun geloof beleven, over geloofsgroei en over geloofstwijfel. We hopen dat deze persoonlijke verhalen bemoedigen, door herkenning verbinding geven en ook aanzetten om over je eigen relatie met Jezus na te denken.

Q: Interviewen jullie alleen mensen met een sterk of groot geloof?

A: We hopen dat we álle gemeenteleden mogen interviewen. Het gaat er echt niet om of je zelf denkt dat je een groot geloof hebt. Het gaat om de weg die God met je gaat. We zijn allemaal lid van dezelfde gemeenschap, dus elk gemeentelid wordt getrokken door God. Ieder heeft zijn eigen verhaal over de weg die God met hem of haar gaat. Die weg is eigenlijk nooit zonder hobbels, maar met pieken en dalen. We hopen dat mensen iets over die pieken en dalen in hun geloof willen vertellen, omdat dit inspirerend kan zijn voor de andere gemeenteleden.

Als je er langer over nadenkt, zijn we allemaal mensen van Jezus; of je nu een klein of een groot geloof hebt, hoe je er ook instaat qua geloven.

Q: Is de titel ‘Mensen van Jezus’ niet pretentieus?

A: Deze vraag had Wilma H. ook, zij zegt daarover: ‘’Op het moment dat ik gevraagd werd om geïnterviewd te worden voor ‘Mensen van Jezus’, twijfelde ik of ik mee wilde doen. Je persoonlijke relatie met God is moeilijk in woorden te vangen. Doen die woorden dan recht aan hoe je denkt en voelt? Ook vond ik ‘Mensen van Jezus’ best een hoogdravende titel. Het is makkelijker om andere mensen te noemen die bij deze rubriek zouden passen. Deze titel kan mensen onzeker maken over de vraag of je een mens van Jezus bent. Als je er langer over nadenkt, zijn we allemaal mensen van Jezus; of je nu een klein of een groot geloof hebt, hoe je er ook instaat qua geloven. Het gaat niet over hoe jij over jezelf denkt, maar hoe Jezus over jou denkt. Jezus kijkt liefdevol naar ons en is daarom voor onze zonden gestorven. Omdat Hij van ons houdt, zijn wij mensen van Jezus!’’ Duidelijker kunnen we het niet schrijven.

Q: Waarom zouden we daar in het openbaar over vertellen?

A: In Handelingen 1: 8 zegt Jezus: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om van mij te getuigen in Jeruzalem in Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” En in 1 Petrus 3: 15 staat: “Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.” Zie een interview als een oefening om over je geloof te vertellen, zodat je het ook kunt vertellen als iemand die Jezus (nog) niet kent ernaar vraagt. Ook horen we van verschillende mensen terug dat ze het zelf ook mooi vonden om achterom te kijken naar de grote lijnen in hun leven, dit bleek voor henzelf ook bemoedigend.

Q: Wie zijn de interviewers?

A: Er zijn was wisselingen binnen het interview-team. Daan en Marjolein zijn inmiddels gestopt nadat zij zich de afgelopen periode enthousiast hebben ingezet voor deze rubriek. Michelle en Conny gaan nog door en worden versterkt door Christien en Ilse. Het zou fijn zijn als er nog meer mensen zich bij dit team willen aansluiten.

Q: Hoe ervaren jullie het om mensen te interviewen?

A: We vinden het heel leuk en inspirerend om van hart tot hart een gesprek te voeren over iemands geloof. Het zijn mooie en open gesprekken, over zaken die er écht toe doen, die dieper gaan dan een gesprekje wat je anders na de kerk zou kunnen hebben.

Q: Kun je je opgeven om geïnterviewd te worden?

A: Graag! Dit mag door een mailtje te sturen naar: scriba@sijpekerk.nl. Dan neemt een van ons contact met je op en maken we een afspraak voor een gesprekje. Dit kan telefonisch of tijdens een bezoek (op afstand). De interviewer maakt wat aantekeningen die later uitgewerkt worden tot een makkelijk, leesbaar verhaal. Het concept wordt ter beoordeling aan de geïnterviewde voorgelegd, daarna wordt het interview pas geplaatst. Ook kun je je eigen verhaal schrijven aan de hand van een aantal vragen en je getuigenis naar ons mailen. We willen echt dat het iemands eigen verhaal is, waar hij of zij een goed gevoel over heeft. Pas na bevestiging wordt het op de kerkwebsite geplaatst met alleen iemands voornaam in verband met privacy.

Last modified: 13 januari 2021