Koffieochtend

Elkaar ontmoeten met koffie

Elke derde woensdag van de maand is er in het Wijkgebouw een koffieochtend voor de vrouwen van onze gemeente, de aanvang is 09.30 uur. Er is een afwisselend programma met o.a. Bijbelstudie, een spreker over een bepaald thema, en een kerst- en paasviering. Ook organiseren wij twee keer per jaar een kledingactie. Bij de thema’s die we behandelen stellen wij de vraag: ‘Wat leert Gods Woord ons hierover?’ Het omzien naar elkaar en meeleven met elkaar staat centraal.

Plaats: Eikenlaan 17a, Loosdrecht | Wanneer: elke derde woensdag van de maand | Aanvang: 09.30 uur

Contactpersonen: Nel Floor en Wil Aalberts

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''