Huiskringen

Een huiskring bestaat uit 5 tot 15 mensen uit de Sijpekerk, maar staat uiteraard open voor iedere geïnteresseerde. Met de deelnemers wordt aan de hand van een uitgekozen boekje op een ontspannen en onderzoekende manier gesproken over verschillende onderwerpen. Centraal daarbij staat altijd wat de Bijbel ons leert.

Hoeveel huiskringen heeft de Sijpekerk?

In Loosdrecht zijn vijf huiskringen actief. Elke kring komt eens per maand bijeen; sommige kringen op een vaste locatie, anderen rouleren. We starten de avond met gebed en lezen uit het boekje. Daarna bespreken we het onderwerp; wat vinden wij zelf en wat zegt de Bijbel erover? Al discussiërend en studerend groeien wij ieder seizoen in ons geloofsleven.

Belangstelling om eens een kringavond bij te wonen? Neem dan contact op met Martin Schram.

Kring 1

Komt bijeen op de eerste woensdagochtend van de maand. De ochtenden worden afwisselend bij de deelnemers thuis gehouden.

De leiding is in handen van Elien Ahlrichs-Molenaar, 

tel. 035-5823198

Kring 2

Komt bijeen op de eerste dinsdagavond van de maand.
Adres: Nootweg 83, Loosdrecht. Aanvang: 20.00 uur.

De leiding is in handen van Martin Schram, tel. 06-13231213

Kring 3

Komt bijeen op de tweede dinsdagavond van de maand.
Adres: Nieuw Loosdrechtsedijk 142, Loosdrecht. Aanvang: 20.00 uur.

De leiding is in handen van Gert Jan Oosterlee, tel. 06-10779770

Kring 4

Komt bijeen op de tweede maandagochtend van de maand.
Adres: Laan van Eikenrode 42, Loosdrecht. Aanvang: 09.30 uur.

De leiding is in handen van Wil Aalberts, tel. 035-5824173

Kring 5

Komt bijeen op de derde maandagavond van de maand.
Adres: Rembrandtlaan 5, Loosdrecht. Aanvang: 20.00 uur.

De leiding is in handen van Tineke van den Berg, tel. 035-5823559 en Gery Meijers-Kroon, tel. 035-5824402

Kring Jong Volwassenen

De Kring Jong Volwassenen komt iedere 14 dagen op woensdagavond bij elkaar. De inloop is om 19.45 uur en de avond begint om 20.00 uur, bij één van de jongeren thuis. De locatie van de bijeenkomst rouleert.


We willen met elkaar actuele geloofsvragen bespreken aan de hand van wat de Bijbel ons leert. De avonden worden voorbereid door een kerngroep van jongeren die steeds samen met iemand anders de avond inhoud geeft. De eerste avond willen wij gebruiken om de geloofsvragen die er bij ons leven, te verzamelen en die te gebruiken als thema’s voor de vervolg-avonden. Ook zullen wij soms gemeenteleden vragen om te komen spreken als zij speciale kennis hebben over bepaalde onderwerpen. Dat zou een ambtsdrager of predikant kunnen zijn of iemand uit een commissie van de kerk of landelijk jeugd- en jongerenwerk. Wij zoeken geloofsopbouw, vriendschap en vergroting van kennis door en van de Bijbel.

Heb je ook zin om te komen en mee te doen? Neem gerust contact op met Michelle Veraar, tel. 035-6317170

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''