Hoe vond jij het dat we een “kerkelijke lockdown” hadden?

De lockdown heeft ervoor gezorgd dat het ritme en de gewoonte uit de kerkgang is gegaan. Je wordt stilgezet en geconfronteerd met de vraag wat er overblijft. Is het vooral traditie of zit het geloof ook in je hart? Voor mij persoonlijk is de afgelopen tijd verdiepend geweest. Ongeveer vanaf m’n tienertijd heb ik een persoonlijk geloof. De laatste jaren vond ik het zelf wat vlak, deed sommige dingen meer uit gewoonte of omdat het van mezelf moest. Zo is langzaam een proces begonnen van verlangen naar verdieping, om meer écht te wandelen met God. Bijvoorbeeld nadat ik het Corrie ten Boom huis had bezocht en haar boeken had gelezen. Ik werd geïnspireerd door haar vertrouwelijke omgang met God. Zij had zo’n persoonlijke relatie met Hem en had zo veel vertrouwen, daar ging ik ook meer naar verlangen.

In maart 2020 kwam de cursus: “Luisteren naar Gods stem, groeien in vertrouwelijke omgang met God”, van het Evangelisch Werkverband op mijn pad. Daar leerde ik luisterend bidden: echt stil te zijn en te luisteren bij het Bijbellezen en bidden. Daarvoor wist ik wel dat het goed was om te doen, maar deed ik dat eigenlijk niet.

Baruch Achalem

Tijdens de tweede cursusavond gingen we als oefening, in een groepje van vijf, met z’n allen tegelijk in stilte, voor iemand in het groepje bidden. We probeerden te luisteren of we iets van God ontvingen voor diegene. Toen we voor een jongen aan het bidden waren, wist ik niet zo goed wat ik moest bidden. Ik bad in mijn hoofd: ‘zegen hem Heer’. Daarna hoorde ik een duidelijke stem die drie keer iets zei wat klonk als “Baruch Achalem”. De cursusleider had daarvoor gezegd, als je iets hoort of ziet, schrijf het op, dus dat deed ik. Ik was helemaal overweldigd. Na het gebed zei ik aarzelend: “Ik heb deze vreemde woorden gehoord maar ik weet niet of het iets is?” Die jongen zei: “Het lijkt wel Hebreeuws, ik ben heel erg geïnteresseerd in Hebreeuws”. We hadden toen geen gelegenheid om het op te zoeken, maar thuis zocht ik het op via Google Translate. Het bleek inderdaad Hebreeuws te zijn en letterlijk te betekenen: “,ברוך אכלם Gezegend ben je.” Wauw! Dit was zo mooi door God bedacht, ik kan deze woorden nooit zelf verzonnen hebben omdat ik helemaal geen Hebreeuws spreek. Het was Gods antwoord op mijn gebed om die jongen te zegenen. Dit was een super bijzondere ervaring en bemoediging voor mij. God is er echt, Hij spreekt ook nu nog!

Wat heb je van deze cursus geleerd?

Bij het luisteren naar Gods stem is de Bijbel het allerbelangrijkste. Vaak als God spreekt, is het door middel van iets uit Zijn Woord. Daarom is het belangrijk dat je je gedachten vult met dingen uit de Bijbel, dat kan ook een podcast, boek of lied zijn. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dan geef je God “ruimte” om ook te kunnen spreken. Ik vind het zo bijzonder dat de grote, almachtige God die hemel en de aarde gemaakt heeft, naar mij klein zondig mens, wil luisteren en de moeite neemt om tot mij te spreken. Door Jezus kijkt Hij vol liefde naar mij, dat is voor ons als mensen eigenlijk niet te vatten.

Je moet oefenen om de zachte stem van de Goede Herder te leren herkennen…

Hoe pas je dat toe in je eigen leven?

Nu probeer ik vaker echt stil te zijn, te luisteren en erop te vertrouwen dat de gedachten die na een gebed in m’n hoofd opkomen ook echt van de Heilige Geest kunnen zijn. Daar mag je ook op vertrouwen als je daarvoor specifiek bidt en net als Samuël vraagt: “Spreek Heer Uw knecht hoort”.
Het is een proces om te leren onderscheiden wat je eigen gedachten, die van de God of die van Zijn tegenstander zijn. Je moet oefenen om de zachte stem van de goede Herder te leren herkennen. Eerder dacht ik vaak te snel dat iets mijn eigen gedachten waren, maar ik merk steeds meer dat God in je gedachten en intuïtie tot je kan spreken. Vaak hoor ik niets, maar soms krijg ik bijvoorbeeld een ingeving om iets te doen of iemand op te zoeken. Bijzonder is het om te merken dat God je zo kan inzetten. En andersom ook. Bijvoorbeeld op een moment dat ik mij heel erg verdrietig en gekwetst voelde, kwam er iemand (die ik maar nauwelijks kende) naar me toe. Haar zorg voelde als een warm bad voor mij. Daardoor voelde ik me echt getroost en gezien door God.

Ik probeer meer discipline te krijgen om vaker stille tijd te houden. Daarnaast merk ik ook dat het gelukkig niet van mijn daden afhangt, maar dat God zo goed is, dat ondanks dat ik vaak te kort schiet, Hij tot me wil spreken. Dat hoef ik niet te verdienen maar dat doet Hij op zijn tijd, uit liefde, omdat Hij met ons wil wandelen door het leven. God kijkt naar ons door Jezus, Hij ziet ons in Christus, waardoor Hij niet naar al onze fouten kijkt, maar ons ziet als Zijn schoongewassen, geliefde kinderen. Als mens ben je zondig, nooit goed genoeg, maar door Jezus liefde en redding kijkt God vol liefde naar je.

Hoe ervaarde je dat eerder?

Ik ben opgegroeid in de Christelijk Gereformeerde kerk in Eemdijk. Trouwe, betrokken mensen die spraken over Gods liefde en vergeving, maar ook benadrukten dat je je moest bekeren. Ik heb in mijn tienerjaren een periode gehad waarin de kerk me echt helemaal niets zei en ik het ontzettend saai vond om daar verplicht twee keer per zondag te moeten zitten. Maar toch liet het me niet los. Vanaf m’n 18e woonde ik op kamers in Ede en werd ik lid van de christelijke studentenvereniging Alpha. Daar heb ik bij alle kerken geshopt en ontdekt dat er veel meer geloofsbelevingen waren. Het werd persoonlijker voor me. Tijdens een reis naar Israël heb ik in de klaagmuur een briefje gestopt waarop ik had geschreven: bekeer me. Later besefte ik dat dat verlangen al een bekering is en dat ik daar niet iets speciaals voor hoefde te voelen/ervaren. Er werd vroeger weinig over de Heilige Geest gesproken. Later ben ik steeds meer gaan ontdekken dat Hij het is die de verbinding maakt tussen je hoofd en je hart, en tussen God en jou. Daarom is het zo belangrijk dat ik elke dag weer vraag of Hij me wil vervullen.

Wat zou je mee willen geven aan de gemeente?

Aan de gemeente zou ik graag het lied van Lauren Daigle – Turn Your Eyes willen aanbevelen om eens te luisteren. Dit lied heb ik op moeilijke momenten in de afgelopen periode, vaak in mijn gedachten gehad. Lauren zingt over dat wat er ook gaande is in je leven, het belangrijk is om je ogen gericht te houden op Jezus, Zijn voorbeeld te volgen en je mag weten dat Hij altijd erbij is! Focus op Hem, laat Zijn Liefde door je heen stromen, dan kun je de rest in het leven allemaal relativeren! Uiteindelijk draait het hele leven om Liefde en vertrouwen op Hem.

En alvast een preview: waarschijnlijk wordt de cursus (van drie avonden) “Luisteren naar Gods stem” van het Evangelisch Werkverband, in januari 2022 ook in Loosdrecht gegeven.

Last modified: 29 juni 2021