Startweekend

Op zaterdag 19 en zondag 20 september start het nieuwe kerkelijk seizoen.

 

In dit weekend willen wij de Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunen door middel van diverse acties. Onze beide predikanten zouden deze zomer naar een conferentie gaan, doch deze is door de coronacrisis vervallen. De kosten zijn ook in Oost-Europa voor de ondersteuning van armen enorm gestegen en wij willen hen dan ook een helpende hand bieden. Op de zaterdagmiddag, voor de puzzeltochten, kunt u lege plasticflessen inleveren en tevens zal er een sponsorloop om de kerk zijn. De opbrengst hiervan willen we beschikbaar stellen aan de Stichting. Ook willen we op de zondagmiddag na de dienst een collecte houden voor dit goede doel.

 

Op de zaterdagmiddag organiseren wij 2 fietspuzzeltochten. 1 voor volwassenen en 1 voor kinderen. ( met hun ouders ) We starten bij de Sijpekerk. De hoeveelheid ingeleverde lege plastic flessen en de hoeveelheid rondjes om de kerk leveren bonuspunten op. U kunt, indien u alleen naar de maaltijd komt, ook op de eindlocatie lege flessen inleveren. Aangezien we de starttijden pas later door willen kunnen geven vragen wij u d.m.v. de inschrijfformulieren ook uw mail-adres op te geven of indien u dat niet wil uw telefoonnummer. Na afloop kunnen we weer wat lekkers nuttigen, zodat we met een goedgevulde maag weer huiswaarts kunnen keren. Voor mensen met een allergie kan rekening gehouden worden, als ze dit doorgeven aan de organisatie. Voor de kleintjes is er weer een springkussen opgesteld. Als dekking voor de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage ( de onkosten bedragen ongeveer € 10,- per persoon. ) U kunt, als u alleen naar de maaltijd komt, ook nog op de eindlocatie lege flessen inleveren.

 

Op de zondagmiddag willen we om 14.30 uur in de tuin achter de Sijpekerk een openluchtdienst houden met medewerking van de Praise Loosdrecht. We willen dan ook een collecte houden voor de ondersteuning van deze stichting. Na de dienst willen we weer een bloemetje brengen bij de mensen die niet in de mogelijkheid zijn de dienst bij te wonen. U kunt zich opgeven voor de bezorging.

 

Alle activiteiten worden georganiseerd met in acht neming van de voorschriften en zijn zeker bedoelt om ons gevoel van samen zijn weer op een hoger plan te tillen.

Aanmelden

Achter in de kerk vindt u de aanmeldformulieren. Ook kunt u ons een e-mail sturen:

Opgave fietstochten en maaltijd thomasbaas@yahoo.com
Opgave bloemetjes  en cake bakken goof.mur@outlook.com

‘In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof’.