Organisatie
Predikanten

Onze predikanten

Ds. M. Roelofse

Dominee

Nieuw-Loosdrechtsedijk 154

1231 LC Loosdrecht

035-6315274

Ds. A. van Duinen

Dominee

Oud-Loosdrechtsedijk 235

1231 LX Loosdrecht

035-5823263

Pastoraal werk predikanten

De pastorale zorg binnen onze gemeente is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en wordt ingevuld door het pastoraal team dat bestaat uit beide predikanten, ouderlingen en pastoraal medewerkers.

De kerkenraad heeft in samenspraak met het pastoraal team afspraken gemaakt over de verdeling van het pastoraal werk. De ouderlingen en pastoraal medewerkers hebben een sectie toegewezen gekregen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de pastorale arbeid van onze predikanten:

Ds. A. van Duinen doet het pastorale werk in de secties 11 en 12 (voorheen Oud-Loosdrecht) en secties 8 en 9 (de Beukenhof en de Emtinckhof). Daarnaast zijn er enkele adressen in de wijken die door ds. Van Duinen bezocht worden - dit volgens afspraken gemaakt binnen het pastoraal team.

Ds. M. Roelofse verzorgt het crisispastoraat in de overige wijken en staat de ouderlingen en pastoraal medewerkers bij in de pastorale zorg van alledag.