Ouderenmiddag

Voorheen werd er iedere tweede woensdag van de maand een ontspanningsmiddag voor ouderen, georganiseerd door de Gereformeerde Kerk en onze Hervormde Gemeente. Door een gebrek aan organisatie zijn deze middagen met ingang van januari 2019 gestopt. Op 9 januari 2019 is er een prachtige afscheidsmiddag geweest, met name om de vrijwilligers die deze middagen en thousiast en vol liefde jarenlang hebben georganiseerd, te bedanken.

 

De diaconie heeft als streven twee maal per jaar, rond de christelijke feestdagen, nog ouderenmiddagen te organiseren. De diakenen zullen dit nog verder uitwerken en het zal via de Kerkklok, tijdens de erediensten en via flyers worden gecommuniceerd.

Contactpersoon:

Daan Aalberts via scriba@sijpekerk.nl

‘In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof’.