Leerhuis
Het begrip ‘leerhuis’ komt uit de Joodse traditie. In een leerhuis komen mensen bij elkaar die geïnteresseerd zijn om teksten uit de Bijbel te begrijpen met de bedoeling er leefregels in te ontdekken voor hun eigen leven. Ook in onze gemeente is het leerhuis bedoeld om ons samen extra te verdiepen in wat wij als christenen geloven en daarover in gesprek te gaan. De onderwerpen die besproken worden, kunnen samenhangen met het jaarthema maar er zullen zeker ook andere onderwerpen ter sprake komen.
 
Wat kun u dit kerkelijk seizoen verwachten?
Er zal worden stilgestaan bij Psalm 95. Ook zal een avond worden besteed aan Jochen Klepper, een Duitse lieddichter en romanschrijver die was getrouwd met een Joodse vrouw en leefde in de tijd van het naziregime. De nazi’s maakten hem het leven heel moeilijk. Er wordt over nagedacht om enkele keren een iets andere opzet van het leerhuis aan te bieden.
 
Wanneer?
In 2020: 19 november en 17 december
In 2021: 21 januari, 18 februari en 18 maart
 

Of de leerhuisavonden ook definitief door kunnen gaan zal bekend gemaakt worden via de Kerkklok, de zondagse afkondigingen of de agenda op deze website. 

Meer weten over het Leerhuis? Neem contact op met:

Ds. A. van Duinen
tel. 035-582 32 63
a.vanduinen@filternet.nl

Ds. M. Roelofse
tel. 035-631 52 74
predikant@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''