Leerhuis

Het begrip ‘Leerhuis’ komt uit de Joodse traditie. In een leerhuis komen mensen bij elkaar die geïnteresseerd zijn om teksten uit de Bijbel te begrijpen met de bedoeling er leefregels in te ontdekken voor hun eigen leven. Ook in onze gemeente is het leerhuis bedoeld om ons samen nog iets extra te verdiepen in wat wij als christenen geloven en daarover in gesprek te gaan. De rode draad is daarbij het jaarthema ‘Werk van de Heilige Geest: architect van de kerk’. Wij lezen iedere avond één of meer sleutelteksten hierover uit de Bijbel en bespreken in de loop van het seizoen ook een aantal van de gaven die in het Nieuwe Testament worden genoemd. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn onder andere: hoe leidt de Heilige Geest ons als kerk? Hoe zijn wij die nieuwe gemeenschap waarover God het in de Bijbel heeft? Daarnaast is er een avond die gewijd is aan de ‘Dordtse leerregels’, het is dit jaar immers 400 jaar geleden dat deze door de synode zijn opgesteld als een van de belijdenisgeschriften van onze kerk.

Meer weten over het Leerhuis? Neem contact op met:

Ds. A. van Duinen
tel. 035-582 32 63
a.vanduinen@filternet.nl

Ds. M. Roelofse
tel. 035-631 52 74
predikant@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''