Catechese

Diverse catechese groepen

Mentorcatechese

Voor de tieners van 12 tot en met 16 jaar is er mentorcatechese op de dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Hiervoor worden zij (allen die bij ons als doopleden staan ingeschreven) in september persoonlijk uitgenodigd. In een cyclus van vier seizoenen doorlopen we allerlei thema’s en onderwerpen zoals: het ontstaan van de Bijbel, de tien geboden, een aantal profeten uit het Oude Testament, belangrijke mensen uit het Nieuwe Testament en ook vragen als: hoe kan ik zeker worden van het geloof? Wat betekent de doop? Waarom doen we de dingen in de kerk zoals we ze doen? Wat heb je aan bidden en Bijbellezen? Naast kennis uit de Bijbel is er ook aandacht voor vragen rondom persoonlijke geloofsbeleving door middel van gesprek, opdrachten en stellingen. De catechese wordt gegeven door ds. Roelofse en mentor Christien van Leusen.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Oude Pastorie achter de Sijpekerk.

Contactpersoon: Christien van Leusen, tel. 035-5882955

Belijdeniscatechese

Misschien ben jij op een punt gekomen dat je eigenlijk wel jouw geloof wilt belijden en dat je duidelijk een keuze voor God wilt maken, in het openbaar in de kerk. Om je hierop te oriënteren is er belijdeniscatechese, waarin wij met elkaar praten en lezen over deze keuze. Wil je meer informatie en/of jezelf aanmelden? Neem gerust contact met ons op.

16plus catechese

Na de mentorcatechese is er voor de jongeren vanaf 16 jaar de 16plus catechese. De jongeren worden hiervoor in september persoonlijk uitgenodigd. Per seizoen behandelen we één Bijbelboek. Per avond lezen we een hoofdstuk en door het stellen van vragen door zowel jongeren als de leiding, komt het gesprek op gang. We proberen goed te luisteren naar wat er staat:

  • Wat zegt dit Bijbelgedeelte en wat is de boodschap voor ons?
  • Welke opdracht krijgen wij mee en welke beloften worden ons
          gedaan?

     

Door zo samen de Bijbel te lezen en te beluisteren, stemmen we onszelf af op Jezus die onze Verlosser is. We eindigen het seizoen met een bowlingavond samen met de jongeren van de mentorcatechese.

De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagavond om 20.00 uur in de Oude Pastorie, onder leiding van de dominee en een lid van het catecheseteam.

Contactpersoon: Wilma Hennipman, tel. 035-5826537

Vrijdagavondgroep

Een groep voor jongeren die elders studeren en/of aan het werk zijn en voor hen die al belijdenis hebben gedaan maar graag nog met leeftijdsgenoten over het geloof willen blijven praten. Wij komen één keer per twee weken samen op de vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. De start van deze groep wordt in De Kerkklok gecommuniceerd.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''