Kerkenwerk
Vertrouwenspersoon

Het is belangrijk dat elk gemeentelid zich veilig en gerespecteerd weet. Het mag niet geaccepteerd worden dat mensen vanuit een bepaalde positie hier misbruik van maken ten koste van anderen. Kinderen, jongeren maar ook ouderen en kwetsbare gemeenteleden moeten ongestoord deel uit kunnen maken van onze gemeente. Ongewenste situaties willen we uiteraard voorkomen.

Toch kan het gebeuren dat iemand zich slachtoffer voelt van een bedreigende situatie in welke vorm dan ook. Daarvoor kunnen en mogen we niet wegkijken.

Wanneer u in een dergelijke situatie terechtkomt, of wanneer u vermoedt dat iemand anders zich benadeeld of bedreigd voelt, kunt u  zich wenden tot één van de twee vertrouwenspersonen die in onze gemeente beschikbaar zijn: dit zijn Dik Mur en Tineke van den Berg. Zij zullen u zo goed mogelijk terzijde staan.

 

Binnen de gemeente zullen  Dik en Tineke, als vertrouwenspersoon, het Stappenplan Veilige Kerk gaan introduceren. Daarin worden zij bijgestaan door een viertal gemeenteleden die bij het jeugd- en kringenwerk betrokken zijn.

‘Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.’

Romeinen 12: 18

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''