Kerk-app

De WhatsApp-groep van de gemeente krijgt een opvolger, een eigen app voor de gemeente. Deze app vervangt niet alleen de huidige WhatsApp groep, we grijpen meteen de kans aan om de communicatie breder te trekken en een aantal tekortkomingen die nu spelen op te lossen.

Aanleiding

Op de huidige WhatsApp-groep zijn diverse reacties geweest gedurende het afgelopen jaar. Naast dat veel mensen hebben aangegeven de berichten op prijs te stellen, zijn er ook kritische kanttekeningen geplaatst en suggesties gedaan voor verbetering. De belangrijkste opmerkingen hadden betrekking op het aantal berichten en op de zichtbaarheid van de gegevens van de deelnemers. Op die punten willen we graag een stap zetten.

Daarnaast is er door WhatsApp een wijziging doorgevoerd in de gebruikersvoorwaarden. Op dit moment raakt deze wijziging ons niet, omdat Europese regels ons beschermen, maar het sterkt ons wel in de overtuiging dat we een eigen sociaal medium moeten inrichten om niet kwetsbaar te zijn voor deze grote commerciële partijen.

Oplossing

De oplossing die onze gemeente heeft gekozen is de invoering van een kerk-app voor de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Omdat dit een hele mond vol is, hebben we gekozen om de app te noemen naar het gebouw waar we elke week samen komen, de Sijpekerk.
De Sijpekerk-app biedt een eigen sociaal medium voor onze gemeente, waarin berichten gedeeld kunnen worden.
Het bezwaar van het aantal berichten nemen we weg door de berichten te sturen aan groepen. Deelnemers kunnen zelf kiezen of ze berichten van een bepaalde groep wel of niet willen ontvangen.
Het bezwaar van de zichtbaarheid van de persoonsgegevens nemen we weg doordat de Sijpekerk-app een gesloten app is, waartoe de app-beheerders toegang moeten geven. Dit in tegenstelling tot de huidige groep waar iedereen zichzelf aan toe kan voegen.

Doel

Het doel van de Sijpekerk-app is het ondersteunen van bemoediging en verbinding in de gemeente. Bemoediging zoals dit nu ook één van de doelstellingen is van de huidige WhatsAppgroep, maar ook door persoonlijke berichtjes mogelijk te maken. Verbinden door het mogelijk te maken relevante groepsberichten en persoonlijke berichten te ontvangen maar ook te sturen. In plaats van éénrichting communicatie is de app bedoeld voor tweerichting contact.

Doelgroep

De Sijpekerk-app is bedoeld voor leden van de gemeente. Alle leden die de app willen gebruiken, krijgen toegang. Daarnaast is er een mogelijkheid om niet leden toegang te geven als daar een goede reden voor is. Deze gebruikers hebben echter een beperkte toegang. We zullen terughoudend zijn met het gebruik van deze mogelijkheid.
Dat betekent dus ook dat voor activiteiten waarbij veel niet-gemeenteleden betrokken zijn (zoals bijvoorbeeld Rock Solid, de Praiseband en de Kerstlichtjestocht) de app minder geschikt is, en andere communicatiemiddelen gebruikt blijven worden.

Persoonsgegevens en aanmelden

Om de app te gebruiken, is het nodig persoonsgegevens voor de app beschikbaar te maken. Deze gegevens zijn dan zichtbaar voor andere appgebruikers, maar dus niet publiek toegankelijk. Het gaat om naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Het is daarom nodig om bij het aanmelden voor de nieuwe app toestemming te geven voor het verzamelen en gebruiken van deze gegevens voor dit doel. Zodra het kan, zullen we de gegevens synchroniseren met de ledenadministratie van de gemeente, zodat het eenvoudiger is om de gegevens up-to-date te houden.
Voor het aanmelden hebben we een formulier gemaakt.
De link naar het formulier is: https://tinyurl.com/sijpekerkapp
Als aanmelden op deze manier niet lukt, neem dan contact op met Bram Schouten van der Velden of stuur een mail naar kerkrentmeesters@sijpekerk.nl.

Meer over de groepen

Zoals al eerder genoemd kent de app allerlei groepen. Een deel van deze groepen is ‘open’, maar daarnaast zijn er ook ‘besloten’ groepen; denk aan kerkenraad, leiding van een jeugdclub of kosters.
De app-gebruikers ontvangen alleen de informatie van de groepen waarvoor zij zijn aangemeld. Uiteraard kunnen gebruikers zich afmelden voor een groep als zij niet langer de berichten van die groep willen ontvangen. Gebruikers kunnen ook zelf nieuwe groepen maken.
Alle groepen krijgen een groepsbeheerder die toezicht houdt op de communicatie binnen de groep.

Spelregels

Uiteraard zijn er aan de Sijpekerk-app ook een paar spelregels verbonden. Die spreken waarschijnlijk voor zich, maar het is goed om ze vast te leggen:

  • De Sijpekerk-app is bedoeld voor bemoediging en verbinding in de gemeente. Dit is een opbouwende doelstelling, we verwachten van de deelnemers dus ook dat het opbouwend gebruikt wordt, met respect voor anderen.
  • De Sijpekerk-app gebruikt groepen om te zorgen dat deelnemers toegang krijgen tot de berichten die voor hen van belang zijn. Het is daarom belangrijk om naar deze groepen alleen berichten te sturen die passen bij het onderwerp en de leden van de groep. Berichten moeten dus relevant zijn.
    Uiteraard is het, als daar behoefte aan is, zeker ook mogelijk om groepen te maken waarvoor deze regel niet geldt. De appgebruikers kunnen zelf kiezen of ze wel of niet deelnemen aan dergelijke groepen (zoals dat geldt voor elke groep).
  • De Sijpekerk-app heeft app-beheerders. De beheerders kunnen gebruikers toevoegen en verwijderen, groepen maken en afsluiten, en indien nodig ook berichten verwijderen mocht de situatie daarom vragen.
  • De Sijpekerk-app zal naar verwachting in de toekomst uitgebreid gaan worden met andere functies (die we nu nog niet eens weten). De nieuwe functies, maar ook ervaring met het gebruik van de app kunnen aanleiding zijn om deze spelregels bij te werken. Uiteraard zal daar over gecommuniceerd worden als dat zover is.
Last modified: 5 september 2021

Comments are closed.