Gemeente
Herbestemming kerkgebouw Oud-Loosdrecht

Herbestemming van het kerkgebouw in Oud-Loosdrecht

Op 8 september 2019 werd in de kerk van Oud-Loosdrecht de laatste reguliere kerkdienst gehouden. Dit was na de samenvoeging van de Hervormde gemeente Oud-Loosdrecht met de Hervormde Gemeente Nieuw-Loosdrecht op 1 januari 2019. Na het sluiten van het kerkgebouw in Oud-Loosdrecht heeft de kerkenraad besloten om het gebouw af te stoten.

 

In 2018 heeft een groep mensen zich ten doel gesteld dit kerkgebouw, tevens rijksmonument, voor de bewoners van de gemeente Wijdemeren en met name Oud-Loosdrecht, te behouden. Deze groep mensen heeft plannen ontwikkeld voor een sociaal-culturele toekomst van dit monument. Dit heeft geleid tot de oprichting van ‘Stichting LichtBaken Loosdrecht’.

Kijk voor meer informatie op: https://lichtbaken-loosdrecht.nl/

 

Vanuit onze kerkelijk gemeente is de commissie ‘herbestemming kerkgebouw Oud-Loosdrecht’ opgericht die zich inzet te zoeken naar een passende en goede herbestemming voor dit gebouw. Namens onze gemeente heeft deze commissie nauw contact met Stichting LichtBaken Loosdrecht.

Laatste update en hoe u kunt helpen…

 

De commissie ‘herbestemming kerkgebouw Oud-Loosdrecht’ is van mening dat de plannen van Stichting LichtBaken Loosdrecht een mooie en passende herbestemming bieden. De kerk krijgt een betekenisvolle bestemming voor de gemeenschap en blijft ook beschikbaar voor bijzondere kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. De kerkenraad juicht deze plannen toe.

 

Om het kerkgebouw te kunnen aankopen heeft Stichting LichtBaken Loosdrecht zich ten doel gesteld in 2021 het benodigde bedrag te werven. Deze werving ligt echter niet op schema, er is nog € 75.000 nodig om tot het volledige bedrag te komen.

 

Vanwege het belang voor onze gemeente dat de plannen van Stichting LichtBaken verwezenlijkt worden brengen commissie en kerkenraad dit doel onder uw aandacht. Uw gift of renteloze lening is hiervoor dus ook van groot belang. Kijk voor de mogelijkheden op de website of neem contact op met de stichting via info@lichtbaken-loosdrecht.nl

 

Het behoud van dit prachtig kerkelijk erfgoed en het belang van het doorgeven hiervan aan de volgende generaties zou ons allemaal aan het hart moeten gaan. Dit geldt voor zowel de Oud-Loosdrechters die vele viermomenten en waardevolle herinneringen aan dit gebouw verbonden hebben als hun broeders en zusters die solidair en eensgezind in deze verantwoordelijkheid delen.

 

De kerkenraad en commissie ‘herbestemming kerkgebouw Oud-Loosdrecht’ rekenen op uw steun!

 

Voor vragen kunt u de commissie benaderen via de scriba: scriba@sijpekerk.nl

Oud-Loosdrecht,_de_Nederlands_Hervormde_kerk_RM26225_foto7_2017-07-09_16.01