Geven
Oud papier

Jarenlang werd er oud papier ingezameld. In Oud-Loosdrecht werd het oud papier opgehaald, in Nieuw-Loosdrecht stond er een inzamelcontainer achter op het parkeerterrein. De opbrengst van deze inzameling was voor instandhouding van de kerk(en) en de eredienst.

 

Helaas is deze manier van inzamelen niet langer mogelijk en met ingang van 2022 wordt uw papier dus niet langer opgehaald of ingezameld door en voor de kerk.

 

Wij verwijzen u naar de reguliere papierinzameling via de GAD.

Contact via de scriba: scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''