Gemeenteavonden
Gemeenteavonden

Een aantal keren per jaar worden er gemeenteavonden gehouden. Een deel van de gemeenteavonden wordt georganiseerd door de verschillende commissies van onze gemeente: met name de commissie Kerk en Israël en de ZWO-commissie. Doorgaans is er een spreker met een onderwerp waarvan we denken dat het belangrijk is voor de gemeente. 

Ook de kerkenraad streeft ernaar om jaarlijks een gemeenteavond te houden. Doel van die gemeenteavond is om de gemeente te horen over het reilen en zeilen van het gemeenteleven en om vanuit de kerkenraad de gemeente bij te praten. Ook is het streven aan de hand van het jaarthema toerusting en bezinning te bieden.

De eerstvolgende gemeenteavond wordt gehouden op woensdag 24 maart 2021.
Het thema: ‘Pastorale zorg voor elkaar’
Nadere informatie volgt.

Meer informatie:

Anneke van Henten: scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''