Organisatie
Diaconie

Diaconie

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld. Hij heeft immers oog en oor voor wie arm en kwetsbaar is.

Het college van diakenen bestaat uit ambtsdragers die zich geroepen weten om mensen in nood te helpen. Dit kan financiële nood zijn, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel of een tekort aan sociale contacten. 

De diaconie helpt mensen zonder onderscheid; alle mensen kerkelijk en niet kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp. De diaconie werkt plaatselijk, landelijk maar ook  grensoverschrijdend. De diaconie werkt vanuit een Bijbelse opdracht. Zij wil samen met de gemeente en andere kerken in Loosdrecht het diaconale werk uitvoeren. 

Actuele doelstellingen voor de komende jaren

 •  De diaconie heeft de volgende doelstellingen voor de komende jaren:
 • Zij wil de betrokkenheid van de gemeente bij haar diaconale werk vergroten.
 • Zij wil samen met de jeugdleiding en de kerkenraad de jeugd betrekken  bij het diaconale werk.
 • Zij wil speciale aandacht geven aan mensen die minder bedeeld zijn. Met name aandacht voor eenzamen wil de diaconie stimuleren.
 • Zij wil zoeken naar naar manieren en activiteiten om ook plaatselijk missionair zichtbaar te zijn. De diaconie ziet het ook als haar taak om het Evangelie uit te dragen.
 • Zij zal zich steeds weer bezinnen op het stellen van prioriteiten in het diaconale werk.
 •  
Onder de diaconie vallen verschillende commissies en activiteiten:
  • ZWO-commissie
  • commissie incidentele acties
  • commissie Nederlands Bijbel Genootschap
  • HVD-dames
  • ouderenmiddagen
  • bloemengroeten in de dienst

Financiën

De inkomsten van de diaconie bestaan uit: 

 • Collecten in de erediensten bestemd voor de diaconie.
 • Eenmalige en periodieke giften van derden.
 • Opbrengsten uit vermogen van de diaconie.
 
Bankrekening diaconie: NL18RABO0336900228 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Loosdrecht
 
 

College van diakenen:

Daan Aalberts

Margot Hennipman

Anneke van Henten

Petra Kamstra

Adrie Machielse

Trudy Rempe

Erik de Vries